Επιθεωρητές Προστασίας και Βαφής Υλικών [CIP Coating Inspector LeveL 1 & 2 / AMPP]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων σε αποκλειστική συνεργασία με τον οργανισμό AMPP – Association for Material Protection and Performance (που δημιουργήθηκε με την συγχώνευση του Οργανισμού NACE & SSPC – Society for Protective Coating to 2021), οργανώνει σεμινάρια  Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Επιθεωρητών επιστρώσεων και προστασίας υλικών.

Το πρόσφατα αναθεωρημένο πρόγραμμα AMPP Coatings Inspector είναι το αποτέλεσμα 30 και πλέον ετών πιστοποίησης επιθεώρησης από το NACE και το SSPC. Το νέο  πρόγραμμα σπουδών είναι πιο εκτεταμένο και συνεχίζει να παρέχει μια σταθερή βάση που ενισχύει τους επιθεωρητές του κλάδου και τις πρακτικές τους, συνδυάζοντας μελέτη στην τάξη, συζήτηση και πρακτική εξάσκηση.

Τα μαθήματα, που πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα, έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον Υποψήφιο στην έναρξη ή και την ενίσχυση της σταδιοδρομίας του για τις προστατευτικές επιστρώσεις για μια ποικιλία στοιχείων (αγωγοί, δεξαμενές αποθήκευσης, βασικές υποδομές και άλλα). Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι: 

  • Επιθεωρητές επιστρώσεων.
  • Εφαρμοστές Επιστρώσεων.
  • Υπεύθυνοι σύνταξης Προδιαγραφών, Εκπροσώποι εταιρειών και Τεχνικούς Πωλητές.

Basic Coatings Inspector / CIP Level 1 Certification


Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του επιπέδου 1 / Level 1 του προγράμματος Coating Inspector (CIP) είναι το πρώτο βήμα για την απόκτηση της πιστοποίησης Basic Coatings Inspector.

Τα μαθήματα CIP Level 1 παρέχουν γνώσεις αρχικού επιπέδου για τα υλικά επιστρώσεων, τις τεχνικές προετοιμασίας και εφαρμογής των επιφανειών, και τις δοκιμές και την τεκμηρίωση επιθεώρησης.

Μετά την επιτυχή απόκτηση της πιστοποίησης Basic Coatings Inspector, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε βασικές επιθεωρήσεις επιστρώσεων σε επιφάνειες χάλυβα με χρήση Μη Καταστροφικών Δοκιμών και Οργάνων. 

Απευθύνεται σε:

  • Υπεύθυνους έργων, επιβλέποντες, εργοδηγούς και μηχανικούς.
  • Προσωπικό συντήρησης και διασφάλισης/ελέγχου ποιότητας (QA/QC).
  • Εργολάβους και Συντάκτες προδιαγραφών.
  • Κατασκευαστές υλικών επίστρωσης και αντιπροσώπους τεχνικών πωλήσεων
  • Κατασκευαστές και συγκολλητές.
  • Εφαρμοστές βαφής και λοιπών επιστρώσεων. 

Certified Coatings Inspector / Πιστοποίηση CIP Level 2 


Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του επιπέδου 2 / Level 2 του προγράμματος Coating Inspector (CIP) είναι το πρώτο βήμα για την απόκτηση της πιστοποίησης Certified Coatings Inspector.

Τα μαθήματα CIP Level 2 παρέχουν σχετικές οδηγίες για την τεκμηρίωση και την εκτέλεση Μη Καταστροφικών και Καταστροφικών Δοκιμών, καθώς και την επιθεώρηση διαφορετικών επιφανειών και μη υγρών επιστρώσεων.

Ένας Certified Coatings Inspector μπορεί να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις επιστρώσεων σε οποιοδήποτε επιφάνεια  χρησιμοποιώντας Μη Καταστροφικές και Καταστροφικές δοκιμές για υγρές και μη επιστρώσεις υπό την έμμεση επίβλεψη ενός Senior Certified Coatings Inspector.
Απαιτείται Basic Coatings Inspector / CIP Level 1 Certification, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Χρήσιμα & Πληροφορίες


Δες εδώ σημαντικές πληροφορίες για το CIP Level 1 & 2 Course.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε με το training@wgi.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας