Εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ποιοι είμαστε

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, Welding Greek Institute [WGI], Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 2007 και είναι πλήρες μέλος και αποκλειστικός τεχνικός εταίρος του:

Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (International Institute of Welding – IIW).

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συγκολλήσεων και Κοπών (European Federation for Welding, Joining and Cutting – EWF)

Διεθνούς Συστήματος Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Προσόντων (International Authorization Board – IAB).

Είναι ο Μοναδικός Εθνικός Εξουσιοδοτημένος Φορέας των παραπάνω Διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα, σε ότι αφορά:

την Πιστοποίηση Προσόντων Προσωπικού / Authorized Nominated Body -ANB-

την πιστοποίηση Κατασκευαστών Μεταλλικών Κατασκευών κατά ISO 3834 /Authorized Nominated Body for Companies Certification- ANBCC-.

Επίσης μόλις πρόσφατα εξουσιοδοτήθηκε από το Διεθνές Σύστημα Πιστοποίησης Προσθετικής Βιομηχανικής κατασκευής / International Additive Manufacturing Qualification System- ΙΑMQS – ΑΝΒ / Metal 3D Printing, αποτελώντας τον μόλις 6ο εξουσιοδοτημένο Οργανισμό στην Ευρώπη.

Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

Αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο και κέντρο αναφοράς για τη συγκόλληση και άλλες σχετιζόμενες διεργασίες, λειτουργώντας ως φορέας για την επιστήμη και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο της δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών, της Βιομηχανίας και της Ακαδημαϊκής κοινότητας για την διάδοση κρίσιμων πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, αναδεικνύει σε εθνικό και Διεθνές επίπεδο:

τα Τεχνικά Επαγγέλματα

την μεταφορά Τεχνογνωσίας

την αναβάθμιση του Ποιοτικού Επιπέδου των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων

την άμεση σύνδεση της Εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης κατάρτισης με τον Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό τομέα.

Εγκαταστάσεις

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής στη συμβολή των οδών Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα. Διαθέτει:

Εκπαιδευτικές αίθουσες ταυτόχρονης δυναμικότητας 160 ατόμων.

Αμφιθέατρο δυναμικότητας 100 θέσεων.

Εξοπλισμό Virtual Welding.

Εργαστήριο κατεργασίας μετάλλων / Μηχανουργείο.

Σύγχρονο εργαστήριο Συγκολλήσεων δυναμικότητας 24 θέσεων ταυτόχρονης εκπαίδευσης συγκολλητών σε όλες τις μεθόδους και μεταλλικά υλικά.

Σύγχρονο εργαστήριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης συγκολλητών για σωλήνες Πολυαιθυλενίου σε συνεργασία με την ΕΔΑ Αττικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας