Πιστοποιήσεις κατά ISO 3834:  Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Συγκολλήσεων Τήξεως Μεταλλικών Υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

IIW Manufacturers Certification Scheme


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του IIW & EWF για την πιστοποίηση εταιρειών που ασχολούνται με την διεργασία της συγκόλλησης – ANBCC. 

Το σύστημα Πιστοποίησης  των Εταιρειών που ασχολούνται με τη συγκόλληση από το  WGI  διαφέρει εκτός των άλλων διότι:

 • Το IIW Manufacturers Certification Scheme αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ISO 3834
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλους, εγγεγραμμένους και εκπαιδευμένους επιθεωρητές συστημάτων.
 • Εφαρμόζει μια λειτουργική δομή έτσι ώστε η πιστοποίηση να είναι άρτια όποτε εφαρμόζονται οι κανόνες του συστήματος. 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO -3834Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγγράφου EA-6/02.ορισμός ειδικών απαιτήσεων από το IIW για τους Επιθεωρητές.Εξασφαλίζει τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των συγκολλήσεων και των συναφών δραστηριοτήτων.

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης για τους Κατασκευαστές


 • Σαφής, υψηλού προφίλ, ανεξάρτητη επαλήθευση της συμμόρφωσης από τον κορυφαίο Φορέα στον κόσμο για τη συγκόλληση.
 • Επιβεβαίωση της ικανότητας συγκόλλησης και κατασκευής και της  ικανότητας προσωπικού.
 • Βελτιωμένη εμπιστοσύνη των πελατών που οδηγεί σε μείωση των εξωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Καταχώρηση των στοιχείων της εταιρείας σε διεθνές μητρώο ιστοσελίδων με μεγάλη δημοσιότητα.
 • Αξιολόγηση της διαχείρισης ποιότητας και της ικανότητας παραγωγής που πραγματοποιούνται  από αναγνωρισμένους Επιθεωρητές του IIW.
 • Αυξημένο εθνικό και διεθνές επιχειρηματικό δυναμικό.
 • Εξοικονόμηση κόστους στην παραγωγή.
 • Διευκολύνει τη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα που απαιτούν το ISO 3834 και συγκεκριμένες  Οδηγίες της ΕΕ.

Αξιολόγηση Κατασκευαστών


 1. Συλλογή πληροφοριών και Προετοιμασία Αξιολόγησης
 2. Φάση Αξιολόγησης
 3. Φάση Πιστοποίησης
 4. Φάση Ανανέωσης

Γιατί είναι σημαντικό να πιστοποιήσετε την εταιρεία σας;


 • Πολλοί κανονισμοί, πρότυπα και προδιαγραφές απαιτούν τώρα από τους κατασκευαστές να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με το ISO 3834 (π.χ. EN 1090, EN 15085, EN 13445, ISO 17660).
 • Η πιστοποίηση τρίτου μέρους δεν είναι υποχρεωτική, αλλά παρέχει έναν αναγνωρίσιμο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο για να αποδείξετε τη συμμόρφωση σας.
 • Λειτουργεί ως επιβεβαίωση επάρκειας για τις δραστηριότητες συγκόλλησης  των εταιρειών.
 • Αυξάνει τις εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές δυνατότητες των εταιρειών μέσω της αποδεδειγμένης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ποιότητας για την συγκόλληση.

Εγγραφή στο μητρώο Πιστοποίησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων


Η IIW διατηρεί μητρώο κατασκευαστών που έχουν λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Πιστοποίησης Κατασκευαστών IIW.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο σχετικά με τις εταιρείες και τις δυνατότητές τους διατίθενται ελεύθερα μέσω του IIW. Αυτό παρέχει ένα σημαντικό όφελος για τις πωλήσεις των εγγεγραμμένων εταιρειών.

Τα στοιχεία των πιστοποιημένων εταιρειών δημοσιεύονται στον ιστότοπο της IIW που διαθέτει ανοικτή πρόσβαση και αναζήτηση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας