Καλώς ήλθατε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.

Ήδη απο το 2007 βρισκόμαστε στην υπηρεσία των Ελλήνων τεχνιτών συγκολλητών, Επιθεωρητών και Μηχανικών Συγκόλλησης, με την μορφή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμούπλήρες μέλος των Διεθνών Οργανισμών IIW & EWF.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες προς την τεχνική και επιστημονική κοινότητας της Χώρας μας, κατέχοντας περιοπτη θέση ανάμεσα στα άλλα Ινστιτούτα Συγκολλήσεων των Βαλκανίων και της Ντιοανατολικής Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 

Αξίζει να δείτε τα προγράμματα Συγκολλητών μας, τα προγράμματα εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Συγκολλήσεων, και τα προγράμματα εκπαίδευσης Μηχανικών Συγκολλήσεων, με πρόσφατη παρουσίαση στην Ελληνική αγορά, του προγράμματος των International Welded Structures Designer, το οποίο σε συνδυασμό με το International Welding Engineer, και την ταυτόχρονη αναγνώριση για πιστοποίηση εταιρειών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3834:2005, αναγνωριζόμενοι πλέον Διεθνώς ως ANBCC, μας καθιστά πλέον στην κορωνίδα των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Συγκόλλησης.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην καρδιά της βιομηχανικής δραστηριότητας της Χώρας μας, στην Ελευσίνα, έχουμε αναπτύξει το πλέον σύγχρονο και το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα εργαστήριο εκπαίδευσης συγκολλητών στην Χώρα, διαθέτοντας δικό μας μηχανουργείο για την προετοιμασία των δοκιμίων εκπαίδευσης και εξετάσεων, καθώς και χώρους εκπαίδευσης προσωπικού με εικονική πραγματικότητα, διασφαλίζοντας το υψηλότερο και πλέον εξειδικευμένο επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα της επεξεργασίας και συγκόλλησης των μετάλλων.

Συμμετέχοντας στην έρευνα για νέες μεθόδους συγκολλησιμότητας ειδικών υλικών, αποτελούμε το σημείο αναφοράς της βιομηχανίας για λύσεις σε δύσκολα προβλήματα συγκολλησιμότητας και εισφέρουμε σημαντικά στην καινοτομία.