Εξετάσεις στο Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων [IIW] και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συγκολλήσεων, Κοπών και Ενώσεων [EWF]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Τις εξετάσεις των Διεθνών Οργανισμών Συγκολλήσεων [IIW,EWF], μπορεί να διεξάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων [WGI]. 

Τα  αναγνωρισμένα Εξεταστικά Κέντρα βρίσκονται:

 1. Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, 19200, στην Ελευσίνα , Αττικής
 2. Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στη Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 14-16 &  Λέοντος Σοφού , στον πρώτο όροφο. 
 3. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης. 

Απαιτήσεις Συμμετοχής στις Εξετάσεις του IIW & EWF


Για να μπορέσει ένα υποψήφιος να γίνει αποδεκτός στις εξετάσεις των Διεθνών Οργανισμών θα πρέπει να 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις Εξετάσεις


Η συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος Προσωπικού Συντονισμού Συγκολλήσεων [Μηχανικού ή Τεχνολόγου Συγκολλήσεων (IWE ή IWT)],  και Επιθεωρητών συγκολλήσεων [IWIP] προϋποθέτει την υποβολή ορισμένων εγγράφων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (WGI). 

Απαιτούμενα έγγραφα

 1. Υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις. Για να κάνετε της αίτηση σας πατήστε εδώ
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο , ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. 
 3. Αντίγραφο Πτυχίου, ή ανάλογου Απολυτηρίου όπως απαιτείται από τις απαιτήσεις συμμετοχής [Access Condition] για την βαθμίδα που θα εξεταστείτε. 
 4. Έγχρωμη Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή. 
 5. Αποδεικτικό καταβολής εξετάστρων (αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας, e-banking, απόδειξη είσπραξης κλπ) . 

Τα αποτελέσματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων κοινοποιούνται αποκλειστικά στον εκάστοτε εξεταζόμενο μετά από απαίτησή του.

Δίδακτρα εξετάσεων


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκόλλησης είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τα βασικά έσοδα του προκύπτουν από τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις και τις συνδρομές μελών αυτού. 

Υποψήφιοι Μηχανικοί Τεχνολόγοι, Ειδικοί Συγκολλήσεων  IWE/IWT/IWS/IWP

O κάθε υποψήφιος μπορεί να επανεξεταστεί έως και τρείς ( 3 ) φορές για κάθε ενότητα, χωρίς επιπλέον χρέωση, για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις και έως μια φορά για τις πρακτικές εξετάσεις (μόνο για IWP).  

Το κόστος των γραπτών και προφορικών εξετάσεων (εάν απαιτείται) ανέρχεται σε 300€ ανά εξέταση, για τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

Το κόστος των γραπτών και προφορικών εξετάσεων (εάν απαιτείται) ανέρχεται σε 500€ ανά εξέταση, για τα μη μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων. 

Δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα των εξετάσεων ανά Δίπλωμα  και κόστος. 

Δείτε εδώ τους κανονισμούς εξετάσεων.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων IWE/IWT/IWS/IWP για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

– Υποψήφιοι Επιθεωρητές Συγκολλήσεων,  IWIP – C / IWIP – S / IWIP – B

O κάθε υποψήφιος μπορεί να επανεξεταστεί έως και δυο (2) φορές για κάθε ενότητα, χωρίς επιπλέον χρέωση, και εως μια φορά στις πρακτικές. 

Το κόστος των γραπτών, πρακτικών και προφορικών εξετάσεων (εάν απαιτείται) ανέρχεται σε 200€ ανά εξέταση, για τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

Το κόστος των γραπτών και προφορικών εξετάσεων (εάν απαιτείται) ανέρχεται σε 400€ ανά εξέταση, για τα μη μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων. 

Δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα των εξετάσεων ανά Δίπλωμα  και κόστος.

– Υποψήφιοι Συγκολλητές,  IW MMA, TIG, MIG/MAG, Oxy Fuel

Οι υποψήφιοι Συγκολλητές, ανεξαρτήτου της μεθόδου που έχουν επιλέξει να εξεταστούν ( MMA, TIG, MIG/MAG ή Oxy Fuel) θα εξεταστούν σε μια γραπτή και σε τρεις πρακτικές εξετάσεις, για γωνιακές και μετωπικές συγκολλήσεις, καλύπτοντας όλο το εύρος των θέσεων και τύπων συγκόλλησης ανά μέθοδο.   

Δείτε εδώ τις απαιτούμενες εξετάσεις και το σχετικό κόστος για τους υποψήφιους Συγκολλητές. 

Διεξαγωγή Εξετάσεων


Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες εντάσσονται στο Σύστημα Διαχείρισης που έχει εγκριθεί από τις Επιτροπές του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκόλλησης (WGI) και IIW/EWF IAB.

Για τις γραπτές εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα θέματα Ασφάλειας Εξετάσεων:

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ δεν επιτρέπονται. Οι επιτηρητές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αφήνουν όλο τον κινητό εξοπλισμό εκτός του χώρου της εξέτασης. Οι επιτηρητές επιτρέπεται να διενεργούν προσωπικούς ελέγχους για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας.

ΠΑΡΑΒΟΛΗ/ ΔΙΑΡΡΟΗ/ ΥΠΟΚΛΟΠΗ – Απαγορεύονται επίσης ρητά πρακτικές από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή σχετιζόμενα πρόσωπα, κατά της Βάσης Δεδομένων Εξετάσεων και της σχετικής ασφάλειας Εφαρμογών Εξέτασης.

Οι συμμετέχοντες που θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τέτοιους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή HACKING / PENETRATION, βάσει της απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της WGI, θα έχουν ποινή από 1 έως 5 έτη αποκλεισμού από τον Χώρο Εξετάσεων και ενδέχεται να υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

Δείτε εδώ τους κανονισμούς εξετάσεων.

Application / Declaration for Examination


  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

  ΜΕΘΟΔΟΙ:

  ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

  εταιρεία

  Μέλη

  Διασφάλιση Αμεροληψίας

  ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

  info@wgi.gr

  +30 210 55 42 609

  +30 210 36 30 050

  FAX: 210 55 65 155

  Ωράριο λειτουργίας

  Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
  Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας