Διασφάλιση Αμεροληψίας, Ευθύνη και Μη σύγκρουση συμφερόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων  σε σχέση με την Εκπαίδευση. 

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση στο σύστημα πιστοποίησης προσόντων IIW. 

Προκυμμένου να εξαλειφθούν οι απειλές για την αμεροληψία  και σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαδικασία αξιολόγησης και  Πιστοποίησης Προσόντων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, έχει εξουσιοδοτήσει Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Authorized Training Body- Α.Τ.Β.) για την εκπαίδευση και την Κατάρτιση. 

Η έγκριση του Ανεξάρτητου Εκπαιδευτικού Κέντρου -ΑΤΒ- να διεξάγει και να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, παρέχεται μετά από αξιολόγηση και επιθεώρηση σύμφωνα με κριτήρια και απαιτήσεις των Διεθνών Οργανισμών Συγκολλήσεων (IIW-EWF).

Βάσει της τεκμηριωμένης διαδικασίας για την  έγκριση των Εξουσιοδοτημένων Εκπαιδευτικών Κέντρων Α.Τ.Β., εξαλείφονται οι σχετικές απειλές για την αμεροληψία, με αποτέλεσμα να μην δίνεται η εντύπωση ότι η χρήση και των δύο υπηρεσιών (εκπαίδευση και εξετάσεις/πιστοποίηση) θα παρείχε οποιοδήποτε πλεονέκτημα στον υποψήφιο αιτούντα.

Το επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων είναι το Swiss Approval Akademie.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας