Διεθνείς Μηχανικοί, Τεχνολόγοι, Ειδικοί Συγκολλήσεων [IWE, IWT, IWS, IWP / IIW,EWF, ISO/IEC 17024]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Το προσωπικό Συντονισμού Διεργασίας Συγκολλήσεων [IIW, EWF] αποτελείται από 5 βαθμίδες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις πρόσβασης βασισμένες στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο του συμμετέχοντα.

*Για να δείτε τις απαιτήσεις πρόσβασης πατήστε εδώ.

Επιπλέον, παρέχονται προγράμματα Συντονιστών Συγκολλήσεων Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων ISO /IEC 17024 , Certified QA/QC Welding Coordinator:

1. IWE. International Welding Engineer [IIW, EWF]/ Διεθνής Μηχανικός Συγκολλήσεων


Το πρόγραμμα των Διεθνών Μηχανικών Συγκολλήσεων (IWE), αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα Προσωπικού , έχει συνολική διάρκεια 448 εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

ΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός 95
Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση115
Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός62
Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής 116
Πρακτική Άσκηση60
Σύνολο448

2. IWT. International Welding Technologist [IIW, EWF] / Διεθνής Τεχνολόγος Συγκολλήσεων


Το πρόγραμμα των Διεθνών Τεχνολόγων Συγκολλήσεων (IWT), έχει συνολική διάρκεια 369 εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

ΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός 86
Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση96
Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός44
Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής 83
Πρακτική Άσκηση60
Σύνολο369

Η εκπαιδευτική δομή όλων των βαθμίδων είναι παρόμοια και η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτου απαιτήσεων συμμετοχής. 

3. IWS. International Welding Specialist [IIW, EWF]/ Διεθνής Ειδικός Συγκολλήσεων


Το πρόγραμμα των Διεθνών Ειδικών Συγκολλήσεων (IWS), έχει συνολική διάρκεια 249 εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

ΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός 53
Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση56
Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός24
Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής 56
Πρακτική Άσκηση60
Σύνολο249

Η εκπαιδευτική δομή όλων των βαθμίδων είναι παρόμοια και η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτου απαιτήσεων συμμετοχής. 

4. IWS. International Welding Practitioner [IIW, EWF] / Διεθνής Πρακτικός Συγκολλήσεων


Το πρόγραμμα των Διεθνών Πρακτικών Συγκολλήσεων (IWP), έχει συνολική διάρκεια 150 εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

ΕνότητεςΕκπαιδευτικές ώρες
Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός 32
Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη Συγκόλληση23
Κατασκευή , Μελέτη και σχεδιασμός6
Κατασκευή και εφαρμογές Μηχανικής 29
Πρακτική Άσκηση60
Σύνολο249

Η εκπαιδευτική δομή όλων των βαθμίδων είναι παρόμοια και η παρακολούθηση των μαθήματων γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτου απαιτήσεων συμμετοχής. Για τους Πρακτικούς Συγκολλήσεων (IWP), περισσότερη έμφαση δίνεται την πρακτική εκμάθηση των χειρωνακτικών διεργασιών.

Χρήσιμα & Πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε με το training@wgi.gr

Βιβλία


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας