Διεθνείς Συγκολλητές ΜΜΑ-ΤΙG-ΜΙG-ΜΑG [IW ΜΜΑ-ΤΙG-ΜΙG-ΜΑG / IIW,EWF, ISO/IEC 17024]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Τα προγράμματα  Διεθνών Συγκολλητών [IIW, EWF] αφορούν τις χειρωνακτικές μεθόδους συγκολλήσεων (ΜΜΑ, ΤΙG, MIG/MAG Flux Cored, Oxy Fuel) με πάνω από 400 ώρες πρακτικής εκμάθησης ανά μέθοδο, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή εξάσκηση σε όλες τις θέσεις συγκόλλησης για όλα τα μεταλλικά υλικά. 

Εκτός των Διπλωμάτων Διεθνών Συγκολλητών παρέχεται και η δυνατότητα πιστοποίησης κατά ISO 9606 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων ISO /IEC 17024.

Εισαγωγή

Καθώς η βιομηχανία απαιτεί πλέον συγκολλητές με περισσότερη δεξιότητα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παραγωγής, το Προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων , παρέχουν έναν συνδυασμό περιεκτικών θεωρητικών γνώσεων και υψηλών πρακτικών δεξιοτήτων  που αξιολογούνται με Εξετάσεις  αυξημένης δυσκολίας.

Η πρακτική εκπαίδευση των Συγκολλητών για κάθε μέθοδο αποτελείται από 3 μέρη, Γωνιακές Συγκολλήσεις, Μετωπικές συγκολλήσεις ελασμάτων και μετωπικές συγκολλήσεις σωληνοαγωγών. Για το κάθε μέρος της εκμάθησης καλύπτονται όλες οι θέσεις συγκόλλησης. 

Η θεωρητική κατάρτιση, για όλες τις μεθόδους, βοηθά τον υποψήφιο Συγκολλητή να έχει πλήρη επίγνωση της διεργασίας, να μην δρα απλώς ένα εκτελεστικό όργανο, αλλά να κατανοεί τη Συγκόλληση να ενεργεί κατάλληλα ανά περίπτωση παραγωγής και κατασκευής και να μπορεί να επέμβει σε περιπτώσεις αυξημένης πιθανότητας ελλαττωματικής συγκόλλησης

Ο υποψήφιος Συγκολλητής μπορεί να επιλέξει μια, δύο ή περισσότερες μεθόδους για την κατάρτιση του. 

Τα προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, είναι τα πλέον άρτια και εξειδικευμένα,  καλύπτοντας εξ ολοκλήρου την διεργασία της Συγκόλλησης, όπως υποδεικνύει ο Κορυφαίος φορέας παγκοσμίως, το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων. Για αυτό τον λόγο αρχάριοι και μη έμπειροι υποψήφιοι Συγκολλητές μπορούν να συμμετάσχουν.

Η θεωρητική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, αφορά:

 • Εισαγωγή στη Τεχνολογία Συγκολλήσεων
 • Πήγες ισχύος και ηλεκτρικά κυκλώματα, Εξοπλισμό Συγκόλλησης,
 • Προστατικά αέρια και αναλώσιμα συγκόλλησης, 
 • Υλικά και η συμπεριφορά τους κατά τη συγκόλλησης. 
 • Τεχνικές και  Μέθοδοι Συγκόλλησης, 
 • Προετοιμασία υλικών Βάσης
 • Επιθεώρηση και Ποιοτικός έλεγχος, Μη καταστροφικές (NDTs) και Καταστροφικές Μέθοδοι. Ελαττώματα Συγκόλλησης 
 • Υγεία και Ασφάλεια
 • Διεθνή Πρότυπα και Απαιτήσεις.
 • Χρήση Προσομοιωτή Συγκόλλησης
 • Παραδείγματα Παραγωγής και Κατασκευής που ο Υποψήφιος Συγκολλητής θα συναντήσει στην επαγγελματική του πορεία. 

Επαγγελματική αποκατάσταση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, σε συνεργασία με τις εταιρείες μέλη του, παρέχει σχετική πληροφόρηση στους υποψηφίους και Διπλωματούχους Συγκολλητές, για επαγγελματικές/ εργασιακές ευκαιρίες. 

Επίσης οι Συγκολλητές μας Συμμετέχουν σε παγκόσμιες εκδηλώσεις (International Welders Cup), εκπροσωπώντας την χώρας μας και προάγοντας τα τεχνικά επαγγέλματα σε Διεθνές επίπεδο. 

Οι Απόφοιτοι Συγκολλητές του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, εγγράφονται στο μητρώο των Διεθνών Συγκολλητών

Δείτε σχετικό Βίντεο με τα εργαστήρια Συγκολλητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, εδώ.

Για μπορέσει ο Υποψήφιος Συγκολλητής να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, θα πρέπει να

 • Έχει Απολυτήριο Γυμνασίου (9 χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Καλή υγεία, σωματική και πνευματική

1. ΜΜΑ Welder / Συγκολλητές Ηλεκτροδίου (Manual Metal Arc)


Το πρόγραμμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων για τους Συγκολλητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν για την μέθοδο Ηλεκτροδίου, εκτός της παραπάνω θεωρητικής κατάρτισης, θα πρέπει να ακολουθήσουν την πρακτική εκμάθηση όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Η πρακτική καλύπτει όλο το εύρος των συγκολλήσεων για την μέθοδο του Ηλεκτροδίου

Διεθνής Συγκολλητής για την Μέθοδο Ηλεκτροδίου / ΜΜΑ International Welder
Πρακτική ΕκπαίδευσηΏρες ΠρακτικήςΠαρατηρήσεις
Γωνιακές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 90όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Γωνιακές Συγκολλήσεις έλασμα με σωλήνα 50όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 150όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις Σωλήνα με σωλήνα 150όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Σύνολο Πρακτικής 440 ώρες
• Για την πρακτική εκπαίδευση, παρέχεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός συγκόλλησης, τα υλικά βάσης, τα απαιτούμενα αναλώσιμα και  Μέσα Ατομικής Προστασίας.

• Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει προσομοιωτή Συγκόλλησης, για την πρώτη επαφή με την Διεργασία 

Η μέθοδος του ηλεκτροδίου αποτελεί την πλέον παραδοσιακή μέθοδο συγκόλλησης και χρησιμοποιείται σχεδόν παντού! 

2. TIG Welders / Συγκολλητές TIG


Για  τους Συγκολλητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν για την μέθοδο TIG, εκτός της θεωρητικής κατάρτισης, θα πρέπει να ακολουθήσουν την πρακτική εκμάθηση όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Η πρακτική καλύπτει όλο το εύρος των συγκολλήσεων για την μέθοδο ΤΙG.

Διεθνής Συγκολλητής για την Μέθοδο TIG / TIG International Welder
Πρακτική ΕκπαίδευσηΏρες ΠρακτικήςΠαρατηρήσεις
Γωνιακές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 50όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Γωνιακές Συγκολλήσεις έλασμα με σωλήνα 50όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 100όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις Σωλήνα με σωλήνα 100όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Σύνολο Πρακτικής 300 ώρες
Για την πρακτική εκπαίδευση, παρέχεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός συγκόλλησης, τα υλικά βάσης, τα απαιτούμενα αναλώσιμα και  Μέσα Ατομικής Προστασίας.Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει προσομοιωτή Συγκόλλησης, για την πρώτη επαφή με την Διεργασία

Η μέθοδος TIG είναι μια βασική  μέθοδος συγκόλλησης και χρησιμοποιείται στην Βαριά Βιομηχανία όπου οι απαιτήσεις ποιότητας είναι πολύ υψηλές. 

3. MIG/MAG/ Flux Cored Welders / Συγκολλητές MIG/MAG Παραγεμιστό Σύρμα


Για  τους Συγκολλητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν για την μέθοδο MIG/MAG, εκτός της θεωρητικής κατάρτισης, θα πρέπει να ακολουθήσουν την πρακτική εκμάθηση όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Η πρακτική καλύπτει όλο το εύρος των συγκολλήσεων για την μέθοδο MIG/MAG.

Διεθνής Συγκολλητής για την Μέθοδο MIG/MAG / MIG/MAG International Welder
Πρακτική ΕκπαίδευσηΏρες ΠρακτικήςΠαρατηρήσεις
Γωνιακές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 90όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Γωνιακές Συγκολλήσεις έλασμα με σωλήνα 90όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 150όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις Σωλήνα με σωλήνα 125όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Σύνολο Πρακτικής 455 ώρες
Για την πρακτική εκπαίδευση, παρέχεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός συγκόλλησης, τα υλικά βάσης, τα απαιτούμενα αναλώσιμα και  Μέσα Ατομικής Προστασίας.Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει προσομοιωτή Συγκόλλησης, για την πρώτη επαφή με την Διεργασία

Η μέθοδος MIG/MAG είναι και αυτή μια βασική  μέθοδος συγκόλλησης, σχετικά νέα,  και χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλη κλίμακα σε γραμμές παραγωγής και στη κατασκευή.

4. Oxy Fuel Gas Welder / Οξυγονοκολλητής


Για  τους Συγκολλητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν για την μέθοδο Οξυγονοκόλλησης, εκτός της θεωρητικής κατάρτισης, θα πρέπει να ακολουθήσουν την πρακτική εκμάθηση όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Η πρακτική καλύπτει όλο το εύρος των συγκολλήσεων για την μέθοδο Οξυγονοκόλλησης.

Διεθνής Συγκολλητής για την Μέθοδο Oxy Fuel Gas / Oxy Fuel Gas International Welder
Πρακτική ΕκπαίδευσηΏρες ΠρακτικήςΠαρατηρήσεις
Μετωπικές Συγκολλήσεις έλασμα με έλασμα 100όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Μετωπικές Συγκολλήσεις Σωλήνα με σωλήνα 100όλες οι θέσεις συγκόλλησης
Σύνολο Πρακτικής 200 ώρες
Για την πρακτική εκπαίδευση, παρέχεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός συγκόλλησης, τα υλικά βάσης, τα απαιτούμενα αναλώσιμα και  Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Η μέθοδος Οξυγονοκόλλησης, η πιο παλιά μέθοδος συγκόλλησης, χρησιμοποιείται ακόμα για συγκεκριμένα υλικά και παραγωγή.
Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι υποψήφιοι εξετάζονται θεωρητικά και πρακτικά όπως αναφέρεται σε Διεθνή Πρότυπα και ακολουθούν όλες οι Καταστροφικές και Μη καταστροφικές Δοκιμές που απαιτούνται από τις Προδιαγραφές.

Χρήσιμα & Πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε με το training@wgi.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Συγκολλητών, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυναμικότητας 24 ατόμων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΜΜΑ, TIG, MIG/MAG, OXY-GAS WELDING

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

εταιρεία

Μέλη

Διασφάλιση Αμεροληψίας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 140036407000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. ΤΚ 19200

info@wgi.gr

+30 210 55 42 609

+30 210 36 30 050

FAX: 210 55 65 155

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00
Σάββατο-Κυριακή: Κατόπιν επικοινωνίας